การเตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิตอลทีวี

       เมื่อสิ้นสุดการประมูลทีวีดิจิตอล เมื่อวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2556 เราก็เริ่มการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์ระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล อุตสาหกรรมทีวีก็เริ่มมีการขยายตัวและมีการลงทุนและเกิดการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการผลิตคอนเทนท์ต่างๆ การโฆษณา รายการใหม่ๆ หรือแม้แต่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อก็เริ่มมีมากขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีความเจริญก้าวหน้า

       แม้ว่าดิจิตอลทีวีจะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่จากการเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้การยอมรับจากหลายๆ ประเทศ ทำให้ผู้บริโภคมีช่องทางการรับชมที่มากขึ้น แต่เราในฐานะที่เป็นผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์จะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรู้เท่าทันดิจิตอลทีวีที่กำลังจะเข้ามา

  1. เมื่อมีเครื่องรับโทรทัศน์เดิมอยู่แล้ว แม้ว่าจะเป็นระบบอนาล็อก ใช้เสาหนวดกุ้งหรือเสาก้างปลารับสัญญาณ ก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อเครื่องใหม่ เพียงเชื่อมต่อกับกล่องแปลงสัญญาณ หรือ Set Top Box ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนสัญญาณจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล โดยกล่องนี้ทาง สำนักงาน กสทช. จะอำนวยความสะดวกและกำหนดมาตรฐานให้กับผู้บริโภค
  2. ถ้ามีเครื่องรับโทรทัศน์เครื่องใหม่ ดูให้แน่ชัดว่ามีดิจิตอลจูนเนอร์ในตัวรับสัญญาณ (Integrated Digital Television หรือ IDTV) ก็จะรับสัญญาณจากเสาหนวดกุ้งหรือเสาก้างปลาได้ โดยไม่ต้องใช้กล่องแปลงสัญญาณ หรือ Set Top Box ซึ่งวิธีนี้เราจะสามารถรับชมได้ทั้งหมด 48 ช่อง ทั้งที่เป็นความคมชัดปก SD (Standard Definition) และความคมชัดสูง HD (High Definition)
  3. ถ้ารับฟรีทีวีทางจานดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องทำอะไร เพราะต่อไปผู้ให้บริการก็จะนำช่องทีวีดิจิตอลที่เพิ่งประมูลได้ไปออกอากาศด้วย (แต่อาจไม่ครบทุกช่อง)
  4. เมื่อช่องทีวีที่เคยมีเพียง 6 ช่อง จะเพิ่มเป็น 48 ช่อง ทำให้มีรายการที่หลากหลายมากขึ้น ผู้บริโภคจะต้องได้รับประโยชน์จากเนื้อหารายการที่สร้างสรรค์ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม หากพบบางรายการที่ออกอากาศไม่เหมาะสม หรือชักจูงให้หลงเชื่อ ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ สามารถร้องเรียนโดยตรงไปที่สถานี หรือหากยังมีเรื่องที่ไม่ได้รับการแก้ไข ก็ร้องเรียนได้ที่ สำนักงาน กสทช. โทรฟรี 1200

-----

Categories
Contact