38. ตัวอย่างข้อความที่สันนิษฐานได้ว่าไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาตโฆษณาและเข้าข้อห้ามในการโฆษณายา มีอะไรบ้าง

 • เพลงโฆษณาเป็นสรรพคุณยา
 • เสียงหรือภาพแสดงที่ถึงความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย
 • โฆษณาโอ้อวดว่ารักษา / ป้องกันได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ / หายขาด เช่น ยอดเยี่ยม หายแน่ วิเศษยิ่ง ปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียง
 • โฆษณาสรรพคุณยาอันตราย / ยาควบคุมพิเศษ เช่น รักษาไทรอยด์ ลดน้ำตาลในเลือด เป็นยารักษาสิว / ฝ้า ยากินแก้ปวดท้องน้อยเนื่องจากการอักเสบของท่อปัสสาวะ ยากินแก้ปวดข้อ ข้อเสื่อม
 • โฆษณาแสดงสรรพคุณยาเป็นเท็จ / เกินจริง เช่น แก้อาการหลงลืม รักษาโรคเอดส์ ละลายไขมัน / ลดไขมัน / ลดน้ำตาลในเลือดในการโฆษณายาระบาย เสริมสมรรถภาพทางเพศในการโฆษณายาบำรุงร่างกาย
 • โฆษณาว่าสามารถบรรเทา / บำบัด / รักษา / ป้องกันโรค / อาการโรคที่ห้ามโฆษณาต่อประชาชนทั่วไปดังนี้ มะเร็ง อัมพาต วัณโรค โรคเรื้อน โรค / อาการของโรคสมอง หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต
 • โฆษณาว่าเป็นยาบำรุงกาม / เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เป็นยาขับประจำเดือน ยาคุมกำเนิด
 • รับรองยาว่า ใช้แล้ว หายปวดหลังเลย / มีการระบุชื่อผู้ใช้ยา
 • โฆษณาโดยการชิงโชค / แจกแถม / ส่งฉลากยาแลกรางวัล
 • โฆษณาชักชวนให้ใช้ยาเกินจำเป็น / ใช้ประจำ / ซื้อเป็นของฝาก เช่น กินทุกวันช่วยระบาย ละลายไขมัน / ยานี้จะเป็นของฝากสำหรับคุณแม่
 • โฆษณาโดยแสดงข้อเท็จจริงที่ผิดกฎหมาย เช่น ซื้อยาจากร้านกาแฟ มีโจรปล้นธนาคาร
 • การโฆษณาที่ขัดต่อธรรมเนียมประเพณีไทย / ไม่สุภาพ

(ข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา)

Categories
Contact