ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ กระทรวงศึกษาธิการ และ กสทช. จัดการเรียนการสอนผ่านฟรีทีวี 17 ช่อง ให้เด็กนั่งเรียนที่บ้าน เลี่ยงโควิด-19 เริ่มออกอากาศ 18 พ.ค.นี้

May 13.2020
share
• กสทช. อนุญาตให้กระทรวงศึกษาธิการ ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษาเป็นการชั่วคราวผ่านช่องสัญญาณ ออกอากาศแบบความคมชัดปกติ (SD) จำนวน ๑๗ ช่องรายการ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน เพื่อส่งเ...

กสทช. อนุมัติงบประมาณให้สถานพยาบาลของรัฐต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมเป็นรอบที่ 2 จำนวน 19 โรงพยาบาล (21 โครงการ)

May 12.2020
share
เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2563 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช. วาระพิเศษได้อนุมัติงบประมาณให้สถานพยาบาลของรัฐต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมเป็นรอบที่ 2 จำนวน 19 โรงพยาบาล ( 21 โครงการ) วงเงินงบประมาณรวม 200,204,007 บาท จากเงิ...

กสทช. อนุมัติให้ ศธ. ทำช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา 17 ช่อง ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในช่วงโควิด-19

May 01.2020
share
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. วาระพิเศษได้พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัว อันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านการทดลองส่งสัญญ...

กสทช. อนุมัติเงินสนับสนุน 41 สถานพยาบาล-สถาบันการแพทย์ของรัฐ สู้สถานการณ์โควิค-19

Apr 09.2020
share
  เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2563 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. มีมติอนุมัติเงินสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐต่อสู้สถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) จากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจกา...

กสทช. อนุมัติกรอบวงเงิน 1,000 ล้านบาท จากเงินงบฯและเงินกองทุน กทปส. สนับสนุนโรงพยาบาล-สถาบันทางการแพทย์ของรัฐ เพื่อร่วมเดินหน้าฝ่าฟันวิกฤต “โควิด-19”

Mar 26.2020
share
เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2563 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจำนวน 1,000 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของสำนักงาน กสทช. รวมกับเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโท...

ก.ดีอีเอส และสำนักงาน กสทช. อนุมัติเลขหมาย USSD ให้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลที่ต่อสู้กับ COVID-19

Mar 19.2020
share
นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ (เลขาธิการ กสทช.) ร่วมกันเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2563 สำนักงาน กสทช. ได้อนุมัติเลขหมาย USSD *948*1919 ให้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และแพ...
Contact