หลายคนมักสงสัยว่า ระหว่าง Caption และ Subtitle มีความแตกต่างกันอย่างไร ?

        Caption และ Subtitle มีความหมายคล้ายคลึงกัน โดย “Caption” เป็นคำบรรยายแทนเสียงที่แสดงบนหน้าจอสำหรับคนพิการทางการได้ยิน โดย คำบรรยาย “Caption” มักจะถูกวางในไว้ในใต้บุคคลที่เป็นผู้พูด และคำบรรยายของเสียงต่างๆ เช่น เสียงยิงปืน เสียงปิดประตู เสียงดนตรี เป็นต้น ส่วน Subtitle มักจะสื่อถึงคำบรรยายแทนเสียงแปลความหมายของบทสนทนา

        อย่างไรก็ตามทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ สำหรับคนพิการทางการได้ยินเป็นอย่างมาก