35. อะไรบ้าง ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

 

ขณะที่เรานั่งดูทีวีหรือฟังวิทยุ รู้หรือไม่ว่าอาจกำลังถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการโดยไม่รู้ตัว เพื่อการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ กสทช. จึงได้ออกประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555 โดยกำหนดว่าการกระทำในลักษณะใดบ้างที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมาย