37. โฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายส่งผลอย่างไร

 

การโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณของยาที่เกินจริง เช่น ความสามารถในการบำบัดรักษาได้ทุกโรค ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี ทั้งที่ไม่มีการรับรองใดๆ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีเพียงการนำเสนอสรรพคุณเหล่านั้นด้วยสื่อโฆษณาผ่านเคเบิลทีวี ช่องรายการทางดาวเทียม หรือวิทยุบางแห่ง ส่งผลให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยหลงเชื่อ และสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากแล้วเพื่อซื้อยาเหล่านั้น เพราะมีความหวังว่าจะทำให้สุขภาพของตนดีขึ้นได้จริงอย่างที่กล่าวไว้ แต่ผลที่ได้รับกลับกลายเป็นปัญหาสุขภาพที่รุนแรงมากขึ้น อาจถึงระดับที่ไม่สามารถเยียวยาได้ ดังที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยครั้ง

รู้หรือไม่ – สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุว่า สื่อที่มีการโฆษณายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร ฯลฯ และได้รับการร้องเรียนจำนวนมากเรียงตามลำดับความถี่ ได้แก่ 1.นิตยสาร 2.เคเบิลทีวี 3.โทรทัศน์ดาวเทียม 4.เว็บไซต์ 5.หนังสือพิมพ์ 6.วิทยุหลัก และ 7.วิทยุชุมชน