วีดีทัศน์การคุ้มครองผู้บริโภคสื่อในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ท่านสามารถปรับความคมชัดในการรับชมที่สัญลักษณ์ฟันเฟืองในแถบเครื่องมือ เมื่อกดเล่นวีดีทัศน์