91. วิทยุ-โทรทัศน์ดิจิตอลดีกว่าระบบอนาล็อกอย่างไร

เมื่อวิทยุ-โทรทัศน์เปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิตอล เราทุกคนในฐานะผู้บริโภคได้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น

  1. เราจะมีวิทยุให้ฟังมากขึ้น มีทีวีให้ดูมากขึ้น ให้เราเลือกดูเลือกฟังตามความต้องการ
  2. คุณภาพของภาพและเสียงจะดีขึ้น เช่น โทรทัศน์ระบบ HDTV ที่ภาพคมชัด เสียงชัดเจน
  3. ถ้าเราอยู่ในพื้นที่ไกลๆ ทีวีดิจิตอลจะครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้น และลดการรบกวนของคลื่นความถี่ได้
  4. มีบริการโทรทัศน์แบบไม่บอกรับสมาชิก และมีรูปแบบในการให้บริการที่หลากหลายขึ้น ซึ่งทำให้เรามีทางเลือกในการใช้บริการมากขึ้น