92. สื่อในระบบดิจิตอลมีอะไรบ้าง

       สื่อดิจิตอลมีมากมายหลายประเภท เช่น ทีวีที่จ่ายเพื่อรับชมแต่ละครั้ง (Pay-per-view) ทีวีที่รับชมได้ทุกเวลา (Any-time TV) หรือทีวีแบบโต้ตอบได้ (Interactive TV) ฯลฯ ด้านระบบเสียงสามารถทำเสียงรอบทิศทาง (Surround Sound) ระบบเสียงหลายภาษา (Multi-language Sound) ระบบบรรยายเป็นตัวหนังสือหลายภาษา (Multi-language Subtitling) ด้านข้อมูล สามารถส่งข้อมูลแนะนำรายการ (Electronic Program Guide) บอกรายละเอียดเรื่องย่อของรายการ บอกเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดของรายการ ระบบการเตือนการรับชมอัตโนมัติ ซึ่งระบบเหล่านี้เราก็เริ่มคุ้นเคยจากสื่ออื่นๆ เช่น DVD มาบ้างแล้ว