94. เราจะปรับตัวสู่ยุคดิจิตอลอย่างไร

       สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในประเทศไทยใช้ระบบอนาล็อกมาโดยตลอด อุปกรณ์เครื่องรับทั้งวิทยุและโทรทัศน์ที่ประชาชนใช้จึงเป็นระบบอนาล็อกทั้งหมด การเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณไปสู่ระบบดิจิตอลจึงมีผลกระทบในวงกว้าง โดยนอกจากทางผู้ประกอบการหรือสถานีจะต้องเปลี่ยนระบบการส่งสัญญาณแล้ว เราในฐานะผู้บริโภคสื่อก็จะต้องลงทุนเพิ่มด้วย

       หลังจากที่เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลแล้ว เครื่องรับวิทยุ-โทรทัศน์เครื่องเดิมของเราจะยังคงใช้ฟังและดู วิทยุ-โทรทัศน์ช่องเดิมๆ ได้อยู่ แต่ถ้าจะรับรายการใหม่ๆ ในระบบดิจิตอลก็ทำได้ 2 ทาง คือ

  1. ซื้อทีวีเครื่องใหม่ที่รองรับระบบดิจิตอลได้
  2. ซื้อกล่องแปลงสัญญาณ (Set-top Box) เพื่อต่อกับเครื่องเก่าของเรา