กสทช. ประกาศผล ประกวดหนังสั้น “รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล หวังสร้างสื่อที่จะส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อให้กับคนและสังคม

                   สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ประกาศผลรางวัลโครงการ “สั้น|ทัน|สื่อ“ การประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล จาก 30 ทีมสุดท้าย ทั้งระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ มีความตื่นตัว มีความกระตือรือร้นในการเข้าถึงสื่อที่หลากหลายในยุคดิจิตอล รวมถึงการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อต่างๆ ให้ดีขึ้น ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ ลานฮาร์ดร๊อค คาเฟ่ สยามสแควร์ กรุงเทพฯ โดยมี พลอากาศเอก ธเนศ ปุญศรี ประธาน กสทช.ให้เกียรติประธานมอบรางวัล

                 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในฐานะแม่งาน เปิดเผยว่า การสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้กับผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ เป็นวานที่ กสทช. ให้คามสำคัญ โดยเฉพาะภารกิจการทำให้ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ได้รู้เท่าทัน วิเคราะห์ และเลือกรับสื่อที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง โดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนจากโทรทัศน์ไปสู่ระบบดิจิตอล ซึ่งในอนาคตจะทำให้เกิดข้อมูลข่าวสารที่ลากหลายมากขึ้น ทั้งข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์ รวมถึงข้อมูลทีเป็นโทษ หลอกลวงซึ่งประชาควรต้อมีความรู้เท่าทันสื่อ เหล่านี้เพื่อป้องกันตนเอง

                 เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักคำว่า“รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์" สำนักงาน กสทช โดยกลุ่มงานเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจกรรมการจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส) จึงได้จัดโครงการ “สั้น|ทัน|สื่อ" หรือการประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่วิทยุ ขึ้นโดยยึดแนวคิดหลัก “รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล" ขึ้นเพื่อสร้างสื่อที่สร้างเสริมให้เกิดการเรียนรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ให้กับคนและสังคมด้วยภาษที่เข้าใจง่าย ดูสนุก น่าสนใจ เพื่อให้เกิดผลในการทักษะและความสามารถในการใช้สื่ออย่างตื่นตัวและรู้ตัว โดยการประกวดแบ่งเป็ยน2ประเภท ได้แก่ ระดับอุดมศึกษา และประชาขนทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจจากนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปจากทั่วประเทศเข้าร่วมส่งผลงานกว่า 200 ทีม ซึ่งก่อนที่จะคัดเลือก ก็ได้เชิญทุกคนมาร่วมประชุมเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานคำว่า "รู้เท่าทันสื่อ" รวมทั้งมีการพูดคุยเพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวคิดการผลิตหนังสั้นในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อด้วย ซึ่งรอบแรกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง9 ท่านได้คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน30 ทีม ประเภทละ 15 ทีม จาก Plot และ Treatment แล้วจึงร่วมอบรม Workshop คิดสั้น|ทัน|สื่อ ต่อยอดความคิดเพื่อส้รางสรรค์เป็นหนังสั้น

                โดยการประกวดได้ผ่านการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านการผลิตหนังสั้นและด้านรู้เท่าทันสื่อทั้ง 9 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์, คุณอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ, คุณจีรนันท์ พิตรปรีชา, คุณศักดินา ฉัตรสกุล ณ อยุธยา, พล.อ.ดร.ศรุต นาควัชระ, อาจารย์ไศลทิพย์ จารุภูมิ, คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์, คุณสุภาพ หริมเทพาธิป และคุณชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล จนได้ทีมผู้ชนะเลิศในที่สุด ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกนำไปใช้เพื่อส้รางการรู้เท่าทันสื่อฯ ให้แก่ประชาชนผ่านช่องางต่างๆต่อไป โดยรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่ราัลและเกียรติบัตร, รางสัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร, รางวัลรองชนะเลิศันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร, รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และพิเศษกับรางวัลผู้ชมสูงสุด 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยพิจารณาจากจำนวนผู้กดไลค์(ชอบ) ทางยูทูปมากที่สุด

               ทั้ง 30 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประกอบด้วย ประเภทอุดมศึกษา ได้แก่ ม.หอการค้า, ม.มหาสารคราม, ม.รามคำแหง, มรภ.อุตรดิตถ์ , ม.ศิลากร, ม.รังสิต, ม.สยาม, มรภ.เทพสตรี, ม.อุบลราชธานี, ม.สุรนารี, มรภ.กาฬสินธุ์, วิทยาลัยสันตพล, ม.บรูพา, ม.แม่โจ้ และ ม.คริสเตียน ส่วนในประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ ทีมถูกที่เกิดเป็นสื่อ, ทีมเกรียนแตก, ทีBehind-the-scene, ทีมJNBP, ทีมNara Flim, ทีม IS, ทีม2P1B, ทีมพิราบน้อยสร้างสรรค์, ทีมBC 4 NPRU, ทีมคนเบื้องหลัง, ทีมThe hidden blade, ทีมSweet Children, ทีมมองดีดีฟิล์ม และทีมเข้ารอบ

              ซึ่งภายในงานประกาศผลรางวัลโครงการ "สั้น|ทัน|สื่อ" การประกวดหนังสั้น รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ในยุคดิจิตอล ครั้งนี้ ยังมีกิจกรรมให้ความรู้กับกิจกรรม "การรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ในยุคดิจิตอล" ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการและการเสวนาโดย 2 หนุ่มมากความสามารถ หนุ่ม-อรรถพร ธีมากร นักแสดงชื่อดัง และ สิงห์-วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล นักเขียนพัฒนาสังคมรุ่นใหม่ พร้อมทั้งหนังสือ 100 เรื่องน่ารู้ ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ แจกฟรีอีกด้วย นางสาวสุภิญญาฯ กล่าวปิดท้าย

-------------------------------

กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)