ขอเชิญร่วมงานพิธีมอบรางวัลประกวดหนังสั้น "รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล"

                 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภูมิใจของผู้เข้าประกวดทั้ง 30 ทีมสุดท้ายที่ฝ่าฟันการคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมกว่า 150 ทีม ในการประกาศผลรางวัลหนังสั้น "รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล" ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานฮาร์ดร็อค สยามฯ

-------------------------------

กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (รส.)