กำหนดการ: การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group) กรณีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง

กำหนดการการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group) กรณีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสายลม ๕๐๒๑ อาคารหอประชุม ชั้น ๒
สำนักงาน กสทช. กรุงเทพฯ 

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างนี้

ไฟล์ที่แนบมาด้วย