อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์(ระดับประชาชน) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เเละมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสังเกตการณ์การอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์(ระดับประชาชน) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน จังหวัดเพชรบุรี
 
โดยภายในกิจกรรม คุณราตรี จุลคีรี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมเเละพัฒนาความสามารถผู้บริโภค สำนักงาน กสทช. และ ดร.สังกมา สารวัตร หัวหน้านักวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมลงพื้นที่และร่วมดำเนินการให้คำเเนะนำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ เเละหลักสูตร MeLit Project นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมยังได้ให้ผู้เข้าร่วมได้ประเมินความรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ทั้งก่อนเเละหลังเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเเสดงผลให้เห็นถึงพัฒนาการการรับรู้ เเละการเปิดรับเกี่ยวกับข้อมูล นำไปสู่การใช้ชีวิตในยุคของการเปลี่ยนเเปลง เเละความรวดเร็วของสื่อ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ เเละสื่อออนไลน์
 
       
 
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ >> กดที่นี่