ผลการประกวดสื่อโครงการมีฤทธิ์โปรเจค

ผลการประกวดสื่อ #โครงการมีฤทธิ์โปรเจค
>> ผลการประกวดระดับมัธยม
รางวัลที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนปากพนัง
รางวัลที่ 2 ไม่มีทีมใดได้รางวัล
รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนครียานุสรณ์ , โรงเรียนเถินวิทยา และ โรงเรียนสาธิตเทศบาลราชบุรี
>>ผลการประกวดระดับประชาชนทั่วไป
รางวัลที่ 1 ได้แก่ ผลงาน "เอ๊ะก่อนโอน" ของกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลพลายชุมพล พิษณุโลก
รางวัลที่ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่องสั้น "โดนหลอกจากสื่อ" ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง มหาสารคาม
รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงาน "โฆษณาชวนเชื่อ" ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอพียง มหาสารคาม แล ผลงาน "เช็คก่อนชัวร์" ของชุมชนบางเสร่ ซลบุรี

อ่านต่อได้ที่: https://bcp3.nbtc.go.th/melit