กสทช. (NBTC) ขอเชิญสถานีโทรทัศน์และผู้ผลิตรายการ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ที่มีบริการและเนื้อหารายการสำหรับคนพิการ

The Media for Disability Awards

กสทช. (NBTC) ขอเชิญเข้าร่วม สถานีโทรทัศน์และผู้ผลิตรายการ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ที่มีบริการและเนื้อหารายการสำหรับคนพิการร่วมส่งผลงานรายการเข้าประกวด เพื่อชิงโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โดยมีประเภทรางวัลดังนี้

๑.รางวัลสถานีโทรทัศน์ที่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสำหรับคนพิการ (โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล)

โดยแบ่งประเภทการพิจารณาออกเป็น ๒ ประเภท

๑) ผู้ได้รับอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (บริการสาธารณะ)

๒) ผู้ได้รับอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (บริการทางธุรกิจ)

๒.รางวัลรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหารายการส่งเสริมสิทธิของคนพิการและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสังคมเกี่ยวกับคนพิการ

ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหารายการส่งเสริมสิทธิของคนพิการและสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับสังคมเกี่ยวกับคนพิการ

๓.รางวัลรายการวิทยุที่มีเนื้อหารายการส่งเสริมสิทธิของคนพิการและสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสังคมเกี่ยวกับคนพิการ

ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรายการวิทยุที่มีเนื้อหารายการส่งเสริมสิทธิของคนพิการและสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับสังคมเกี่ยวกับคนพิการ

โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียด ช่องทางในการส่งหลักฐาน แบบฟอร์มเข้าร่วม เพิ่มเติมได้ที่  ( สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มโดย Scan QR Code จากใน Pic Ad ที่แนบ หรือคลิ๊กลิ้งก์นี้ : https://drive.google.com/drive/folders/1mjxUZM5HJ2wC1Zs-0CWgOcJxrpGjff0A?usp=sharing )

Upload ไฟล์แบบฟอร์มเข้าร่วม และไฟล์รายการ สกุล.MP4 ไว้ในคลังเก็บข้อมูลของท่านแล้ว Copy URL หรือ Copy Link ส่งมาที่ [email protected]

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัมรินทร์ 02-271-0151 ต่อ 6133