สำนักงาน กสทช. เปิดวงประชุม Focus Group จัดทำคู่มือรู้ทันสื่อกับผู้สูงวัยจังหวัดชุมพร โดย ศูนย์บริการวิชาการ มศว. รับฟังเสียงสะท้อน .

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดย สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) จำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง ครอบคลุม 4 ภูมิภาค โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 ของโครงการสูงวัย รู้สิทธิ ทันสื่อ จังหวัดชุมพร ณ ร้านชายหาดซีฟู้ด เเอนด์ รีสอร์ท อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้เเทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางน้ำจืด สมาคมประชาสังคมชุมพร สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดชุมพร เเละผู้เเทนสำนักงาน กสทช. เขต 45 โดยผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม ดังนี้
.
1. ผู้สูงวัยให้ความสนใจสื่อออนไลน์โดยเฉพาะเรื่องข่าวสาร เเต่ก็ยังมีบางส่วนดูโทรทัศน์ด้านความบันเทิง รายการเพลง
2. เเหล่งข้อมูลที่ผู้สูงวัยในจังหวัดชุมพรติดตามจะเป็นเฟสบุ๊ค เเละยูทูป โดยจะติดตามข่าวสาร องค์ความรู้หรือสถานการณ์ต่าง ๆ บางส่วนมีติดตามผ่านทาง Tiktok
3. ส่วนเรื่องการซื้อของออนไลน์นั้น ผู้สูงวัยมีความอยากลองมากกว่าการหลงเชื่อ ซึ่งก็จะทำให้ผู้สูงวัยรู้ว่าเป็นโฆษณาเกินจริงผ่านทางข้อความ หรือการพูดโฆษณา ประโยคที่เกินความเป็นจริง เเต่ก็ยังมีพฤติกรรมอยากลองเพื่อให้รู้
4. เนื้อหาที่ผู้สูงวัยอยากจะให้นำมาสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยมีความสนใจเรื่องความหมายการรู้เท่าทันสื่อ โดยในพื้นที่โรงเรียนผู้สูงอายุ มีการนำรายการชัวร์ก่อนเเชร์มาเป็นกรณีตัวอย่าง แต่อย่างไรก็ตามก็ยังอยากให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อมีหลักการอย่างไร ข้อสังเกตการรู้เท่าทันสื่อต้องปฏิบัติเเบบไหน รวมทั้ง การสอนให้ใช้สื่อเป็นอย่างปลอดภัย การรับมือเมื่อพบสถานการณ์ ผลกระทบที่จะมีต่อตนเองที่เกี่ยวข้อง การย่อยกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจมากขึ้น
5. ผู้สูงวัยในจังหวัดชุมพร ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบเเหล่งที่จะร้องเรียน นอกจากตำรวจ อีกทั้งในมุมมองยังมองว่า หากเป็นผู้ร้องเรียนอาจจะทำให้เสียเวลา หรืออาจจะเป็นปัญหาที่ตัวผู้สูงวัยจะต้องไปร่วมในการเเก้ไขหรือให้ข้อมูล จึงทำให้การมีส่วนร่วมในการร้องเรียนลดน้อยลง โดยอีกมุมมองหนึ่งผู้สูงวัย มีความกังวลเรื่องความ
6. ในด้านองค์ความรู้ ได้รับการอนุเคราะห์จากอัยการจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เเละภาครัฐต่างๆ ที่พยายามเข้ามาให้ความรู้เเละสร้างประสบการณ์ เเต่อาจจะมีเนื้อหาวิชาการ ซึ่งมีศัพท์เเละภาษาเฉพาะของกฎหมาย อาจจะทำให้ผู้สูงวัยเกิดความเข้าใจ เเต่เป็นการสร้างประสบการณ์ ก่อนหน้านี้ ก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนที่ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ
7. ด้านการตรวจสอบข่าวสาร ผู้สูงวัยมักจะสอบถามลูกหลานมากกว่า เเละหากผู้สูงวัยคนไหนชอบเเชร์ข้อมูลข่าวสาร มองว่า ควรจะนำมาอบรมเเละเเชร์ประสบการณ์ด้วย เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้อง เเละครบถ้วนมากขึ้น เเละกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อของผู้สูงวัย คือ กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เป็นต้น
8. สื่อที่ผู้สูงวัยอยากรับชม หรืออยากเรียนรู้ คือ คลิปวีดีโอที่มีตัวนักเเสดงมากกว่าการ์ตูน เนื่องจากจะมีเเรงจูงใจเเละมีความน่าเชื่อถือมากกว่า รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่อง โดยในหนึ่งเเผ่นจะต้องไม่รวมทุกเรื่องอยู่เเผ่นเดียวกันจะต้องเป็นเรื่องเฉพาะเรื่องเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เเละเนื้อหาไม่เยอะจนเกินไป
9. ในด้านอบรมผู้สูงวัยจะชอบการละเล่นมากกว่าการให้เขียน การนำเสนอ หรือการทำงานที่เป็นการวางเเผน โดยเน้นให้ลงมือปฏิบัติอย่างสนุกสนาน เช่นการให้เล่าเรื่องราวในชีวิตประจำวัน โดยวิทยากรประจำกลุ่มจะต้องเป็นผู้สรุปความคิด ความเห็นเเละความเข้าใจ รวมทั้งอยากให้นำเนื้อหาที่มีศัพท์เฉพาะ ควรจะปรับให้เป็นภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่าย ชัดเจน
.
การจัดรับฟังความคิดเห็น หรือการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ทั้ง 4 ครั้ง ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดมุกดาหาร เเละจังหวัดชุมพร ถือเป็นพื้นที่นำร่องในจังหวัดเมืองรอง เพื่อเป็นการสำรวจพฤติกรรมเชิงลึกของผู้สูงวัย ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำคู่มือการรู้เท่าทันสื่อ ฉบับผู้สูงวัย ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เเละสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดอบรม สัมมนา เเละการเเลกเปลี่ยนของภาคประชาชน ทั้งภายในหน่วยงานสำนักงาน กสทช. เเละหน่วยงานอื่นที่สนใจ ซึ่งในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2566 - เดือนมกราคม 2567 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะนำคู่มือการรู้เท่าทันสื่อ ฉบับผู้สูงวัย มาทดลองจัดการอบรมกับผู้เข้าร่วมกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุต่อไป

     

ดูรูปเพิ่มเติมได้ >> ที่นี่