ลองมาฟังถ้าไม่อยากโดน Fake จัดทำโดย โรงเรียนเถินวิทยา อ.เถิน จ.ลำปาง