สำนักงาน กสทช. ร่วมกับแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคสื่อฯ จังหวัดเลย จัดกิจกรรมเปิดศูนย์เฝ้าระวังสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ สร้างความตระหนักรู้ของเครือข่ายวิทยุ-โทรทัศน์ ประจำจังหวัดเลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ไทเลยรู้เท่าทันสื่อก๋อ"

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 สำนักงาน กสทช. โดย สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) และร่วมกับ แกนนำเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์ จังหวัดเลย พร้อมกับ เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย และเครือข่ายผู้บริโภคชุมชนหนองผักก้าม ชุมชนนาหนอง-ท่าแพ เปิดศูนย์เฝ้าระวังสื่อวิทยุ - โทรทัศน์ “เลยก๋อ” และจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ของเครือข่ายวิทยุ-โทรทัศน์ ประจำจังหวัดเลย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "ไทเลยรู้เท่าทันสื่อก๋อ" ณ ลาน Lovely Loei ถนนคนเดินเลาะเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย โดยมีนายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย นางอัชฌิมา แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย พร้อมด้วย นายเขตโสภณ มะพันธ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเลย เข้าร่วมกิจกรรมฯ ด้วย

     

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มได้ >> ที่นี่