สำนักงาน กสทช. กำชับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมให้บริการโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วม