ใครเป็นเจ้าของคลื่นความถี่วิทยุ-โทรทัศน์

 • 7. สำนักงาน กสทช. ทำหน้าที่อะไร
  7. สำนักงาน กสทช. ทำหน้าที่อะไร
  สำนักงาน กสทช. มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธาน กสทช. มีหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของ กสทช. และเป็นผู้ขับเคลื่อนและปฏิบัติงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นงาน
  Jan 25.2017
 • 8. เรามีสิทธิอะไร และ กสทช. จะส่งเสริม คุ้มครองเราอย่างไร
  8. เรามีสิทธิอะไร และ กสทช. จะส่งเสริม คุ้มครองเราอย่างไร
  เราทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสาร และย่อมได้รับการคุ้มครองในฐานะพลเมืองและฐานะผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ซึ่ง กสทช. ได้คำนึงถึงประชาชนในทุกมิติของการทำงาน ทั้งการออกใบอนุญาตและกำกับดูแล
  Jan 25.2017