สื่อวิทยุ-โทรทัศน์มีความเป็นมาอย่างไร

 • 9. สื่อวิทยุ-โทรทัศน์มีความเป็นมาอย่างไร
  9. สื่อวิทยุ-โทรทัศน์มีความเป็นมาอย่างไร
  วิทยุไทยพัฒนามาจากเมื่อเกิดวิทยุโทรเลข จนถึงการทดลองส่งกระจายเสียง และสถานีวิทยุกระจายเสียงได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2472 โดยใช้ชื่อว่า "สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท"
  Jan 24.2017
 • 10. เรารับโทรทัศน์ได้อย่างไรบ้าง
  10. เรารับโทรทัศน์ได้อย่างไรบ้าง
  ยุคนี้เป็นยุคที่เทคโนโลยีมีความทันสมัย ทำให้เราสามารถเลือกที่จะรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ด้วยสื่อกลางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้เสาหนวดกุ้งหรือก้างปลา ที่สถานีโทรทัศน์ส่งคลื่นมาทางเสาภาคพื้นดิน
  Jan 24.2017
 • 11. ใช้คลื่นความถี่ และ ไม่ใช้คลื่นความถี่ คืออะไร
  11. ใช้คลื่นความถี่ และ ไม่ใช้คลื่นความถี่ คืออะไร
  ในกิจการวิทยุ-โทรทัศน์ ต่างก็มีส่วนที่ต้องใช้คลื่นความถี่ในการนำภาพ เสียง หรือข้อมูลส่งถึงเราทั้งสิ้น แต่กฎหมายระบุคำว่า “ไม่ใช่คลื่นความถี่” เพราะเห็นว่า วิทยุ-โทรทัศน์ บางประเภทนั้น ไม่ต้องขอรับ
  Jan 24.2017
 • 12. ใครทำหน้าที่อะไรในโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบ้าง
  12. ใครทำหน้าที่อะไรในโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบ้าง
  โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมีห่วงโซ่ธุรกิจ (Value Chain) ที่มีผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 ประเภท ซึ่งหากเราเข้าใจถึงประเภทต่างๆ ก็จะทำให้เราเป็นผู้บริโภคที่รู้เท่าทันได้ บริการโครงข่าย
  Jan 24.2017
 • 13. โทรทัศน์แบบไม่ฟรีมีหรือไม่
  13. โทรทัศน์แบบไม่ฟรีมีหรือไม่
  โทรทัศน์มีทั้งแบบชมฟรีและเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเราในฐานะผู้บริโภคก็ต้องรู้และเข้าใจในเรื่องการเก็บค่าสมาชิกเพื่อให้สามารถเลือกรับบริการได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ คือ ฟรีทีวี คือ โทรทัศน์
  Jan 24.2017
 • 14. วิทยุ-โทรทัศน์ มีประเภทอะไรให้เลือกบ้าง
  14. วิทยุ-โทรทัศน์ มีประเภทอะไรให้เลือกบ้าง
  ต่อไปเราจะได้รับสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ที่มีความหลากหลายของเนื้อหา ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของเราที่แตกต่างได้ ไม่ว่าจะเป็นสารประโยชน์ หรือความบันเทิง ซึ่งกฎหมายระบุให้ กสทช. แบ่งประเภทของวิทยุ-โทรทัศน์
  Jan 25.2017