ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวอาชญากรรมและความรุนแรง

Oct 28.2021
share

สรุปผลการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อการแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคฯ (ฉบับที่ ๒)

Oct 07.2021
share

Chat Bot น้องสายลมบริการโทรคมนาคม

Sep 29.2021
share

PSIแจ้งปรับเปลี่ยนระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมในแพลตฟอร์ม

Sep 28.2021
share

กสทช. เผยแนวทางการพัฒนาวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย

Sep 27.2021
share

กสทช. มีมติให้ผู้รับอนุญาตฯ ที่ใช้จานร่วมกับดาวเทียมคม 7-8 ใช้คลื่นความถี่และตั้งสถานีภาคพื้นดินได้เป็นการชั่วคราว

Sep 09.2021
share

“กล่องปันน้ำใจ กสทช. มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Aug 10.2021
share
Contact