ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง

ตามที่ กสทช. ในคราวประชุม กสทช. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบการกำหนดแผนงาน (Roadmap) กรณีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาที...
Jul 21.2023
share

เชิญรับชมการถ่ายถอดสด งานสัมมนา เรื่อง สื่อ | ความพิการการส่งเสริมสังคมการอยู่ร่วมกัน

Jul 11.2023
share
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดย สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เชิญรับชมการถ่ายถอดสด งานสัมมนา เรื่อง สื่อ | ความพิการการส่งเสริมสังคมการอยู่ร่ว...

กสทช. (NBTC) ขอเชิญสถานีโทรทัศน์และผู้ผลิตรายการ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ที่มีบริการและเนื้อหารายการสำหรับคนพิการ

Jun 14.2023
share
The Media for Disability Awards กสทช. (NBTC) ขอเชิญเข้าร่วม สถานีโทรทัศน์และผู้ผลิตรายการ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ที่มีบริการและเนื้อหารายการสำหรับคนพิการร่วมส่งผลงานรายการเข้าประกวด เพื่อชิงโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวั...

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2566 - 2568)

Jun 12.2023
share
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้เกิดความรอบคอบ จึงมีมติให้สำนักงาน กสทช. นำ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริกา...

ผลการประกวดสื่อโครงการมีฤทธิ์โปรเจค

Jun 07.2023
share
ผลการประกวดสื่อ #โครงการมีฤทธิ์โปรเจค >> ผลการประกวดระดับมัธยม รางวัลที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนปากพนัง รางวัลที่ 2 ไม่มีทีมใดได้รางวัล รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนครียานุสรณ์ , โรงเรียนเถินวิทยา และ โรงเรียนสาธิตเทศบาลราชบุรี>>ผลการประกวดระดับประชาช...

การประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในสื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในสื่อฯ

Oct 18.2022
share
วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายสมบัติ ลีลาพตะ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พร้อมด้วย ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของม...

ตำรวจไซเบอร์ กสทช. และเอไอเอส ร่วมทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตรวจค้น 8 จุดทั่วกรุงเทพ ยึดเครื่องส่งสัญญาณ IP PBX จำนวน 43 เครื่อง

Jul 08.2022
share
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2565 สำนักงาน กสทช. ได้เข้าร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมผู้ต้อง...