ความเคลื่อนไหวโครงการ

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีประกาศผลรางวัล การประกวดหนังสั้น "รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล"

จบไปเป็นที่เรียบร้อยกับโครงการประกวดหนังสั้น "รู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในยุคดิจิตอล" โดยผลประกาศผลรางวัลเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ ลานฮาร์ดร็อค คาเฟ่ สยามสแควร์ เราได้รวบรวมภาพบรรยายกาศและความ
Feb 02.2017
share

กสทช. จับมือ ม.รังสิต จัดอบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า พื้นที่ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่

Feb 02.2017
share
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการกระจายเสียงแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์และฝึกปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมและ

สำนักงาน กสทช. ภาค 2 ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. เขต 2(อุบลราชธานี)และเขต 7(นครราชสีมา) จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตาม MOU ด้านความมั่นคงและด้านการโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเสริมเสร้างความรู้

Feb 02.2017
share
ความเข้าใจให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องทับทิมสยาม 3 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ประกอบการ ในพื้นที่ จังหวัดอุบล

สำนักงาน กสทช.ร่วมกับ ม.รังสิตดอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

Feb 02.2017
share
สำนักงาน กสทช. สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์(บส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มชาติพันธุ์

"กสทช."จับมือ "ม.รังสิต" สอนผลิตสารคดีเชิงข่าวแก่ชาติพันธุ์ในพื้นที่โซนภาคใต้

Feb 02.2017
share
กสทช.ร่วมกับ ม.รังสิต จัดอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคใต้ วันนี้ (10 กันยายน 58) ที

กสทช. ร่วมมือ ม.รังสิต จัดอบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้กลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่า พื้นที่ภาคกลาง ณ จังหวัดเพชรบุรี

Feb 02.2017
share
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการกระจายเสียงแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกับ คณะนิเทศ

กสทช. จัดงาน การสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ (ด้านสติปัญญา ออทิซึม และผู้บกพร่องทางจิต)

Feb 02.2017
share
ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช. ) จัดกิจกรรม “การสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ” (ด้านสติปัญญา
Contact