ความเคลื่อนไหวโครงการ

กสทช. รุกทำ CSR เพิ่มศักยภาพองค์กร เสริมความเชื่อมั่น“องค์กรระดับประเทศ”จัด Workshop เร่งกำหนดแนวทาง CSR ที่เหมาะสมกับสำนักงาน กสทช.

วันที่ 26-28 ธันวาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความ
Feb 02.2017
share

No Data

Contact