การเอาเปรียบผู้บริโภค

 • 40. อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ คืออะไร
  40. อาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ คืออะไร
  ยา คือ ของที่ใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา ป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ อาหาร คือ ของกิน ดื่ม อม เพื่อค้ำจุนชีวิต (ไม่สามารถอ้างว่าวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา ป้องกันโรค
  Jan 25.2017
 • 41. เราควรต้องระวังอะไรเมื่อได้ดู ได้ฟังโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  41. เราควรต้องระวังอะไรเมื่อได้ดู ได้ฟังโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  การโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง หรือไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม ที่ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์สามารถร้องเรียนได้ มีลักษณะดังนี้ ข้อความที่เป็นเท็จเกินจริง ข้อความ
  Jan 25.2017
 • 42. มีข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องทำอย่างไร
  42. มีข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องทำอย่างไร
  หากสงสัย ไม่ชัดเจน หรือสอบถามได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลทุกที่ หรือ ร้องเรียนที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ สายด่วน 1556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) โทรศัพท์...
  Jan 25.2017
 • 43. โฆษณาคืออะไร
  43. โฆษณาคืออะไร
  โฆษณาเป็นเครื่องมือสำคัญของสังคมบริโภค เพื่อการขายสินค้าและบริการ การโฆษณา คือ การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริโภค โดยอาศัยช่องทางสื่อต่างๆ ซึ่งยิ่งธุรกิจการค้าเติบโตมากเท่าไร
  Jan 24.2017
 • 44. เทคนิคและวิธีการโฆษณามีอะไรบ้าง
  44. เทคนิคและวิธีการโฆษณามีอะไรบ้าง
  ปัจจุบันเราไม่ได้เห็นโฆษณาที่มาเป็นสปอต (Spot) อย่างเดียวแล้ว เพราะผู้ผลิตโฆษณา ผู้ผลิตสินค้าและบริการมีการสร้างสรรค์งานโฆษณาสูงมาก ทั้งรูปแบบ วิธีการ และเนื้อหา โฆษณาบางชิ้นมีเนื้อหาเชื่อมโยง
  Jan 25.2017
 • 45. โฆษณาที่เอาเปรียบละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างไรได้บ้าง
  45. โฆษณาที่เอาเปรียบละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างไรได้บ้าง
  เป็นการง่ายที่โฆษณาจะก่อให้เกิดความเดือดร้อน และมีจำนวนไม่น้อยเข้าข่ายหลอกลวงเอาเปรียบผู้บริโภค เช่น ใช้ข้อความที่เป็นเท็จหรือโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ทำให้เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
  Jan 25.2017