สู่ยุคดิจิตอล

 • 93. วิทยุ-โทรทัศน์ช่องเดิมๆ จะหายไปหรือไม่
  93. วิทยุ-โทรทัศน์ช่องเดิมๆ จะหายไปหรือไม่
  ในช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิตอล เราก็จะยังคงมีสถานีวิทยุ-โทรทัศน์ช่องเดิมๆ ที่เราดู-ฟังอยู่ ให้ติดตามต่อไปอีกหลายปี สิ่งที่เราได้เพิ่มขึ้น คือ มีช่องใหม่ๆ รายการใหม่ๆ ให้เลือกรับชมและรับฟัง
  Jan 30.2017
 • 94. เราจะปรับตัวสู่ยุคดิจิตอลอย่างไร
  94. เราจะปรับตัวสู่ยุคดิจิตอลอย่างไร
  สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในประเทศไทยใช้ระบบอนาล็อกมาโดยตลอด อุปกรณ์เครื่องรับทั้งวิทยุและโทรทัศน์ที่ประชาชนใช้จึงเป็นระบบอนาล็อกทั้งหมด การเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณไปสู่ระบบดิจิตอลจึงมีผลกระทบในวงกว้าง
  Jan 30.2017
 • 95. กล่องแปลงสัญญาณ (Set-top Box) คืออะไร
  95. กล่องแปลงสัญญาณ (Set-top Box) คืออะไร
  เครื่องรับโทรทัศน์รุ่นใหม่จอแบนส่วนใหญ่เป็นเครื่องรับโทรทัศน์ที่สามารถรับชมรายการที่ส่งมาเป็นระบบดิจิตอลได้ แต่ถ้าเป็นจอใหญ่ๆ ดูเหมือนตู้ ก็จะต้องมีอุปกรณ์เสริมคือกล่องแปลงสัญญาณ เพื่อที่จะแปลงสัญญาณ
  Jan 30.2017
 • 96. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนผู้บริโภคในการเปลี่ยนผ่านอย่างไร
  96. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนผู้บริโภคในการเปลี่ยนผ่านอย่างไร
  ข้อเท็จจริงคือการเปลี่ยนระบบโทรทัศน์ แม้ในภาพรวมจะทำให้สังคมทั้งมวลสามารถรับชมโทรทัศน์ที่มีมาตรฐานคุณภาพการรับชมที่ดีขึ้น แต่ก็ส่งผลกระทบกับคนจำนวนมากในช่วงที่ทำการเปลี่ยนผ่าน ประชาชนมีทั้งยากดีมีจน
  Jan 30.2017
 • 97. โทรทัศน์ดิจิตอลใช้เสาอากาศแบบไหน
  97. โทรทัศน์ดิจิตอลใช้เสาอากาศแบบไหน
  เนื่องจากการออกอากาศในระบบดิจิตอลนั้น เป็นการออกอากาศโทรทัศน์ในชนิดภาคพื้นดิน (Terrestrial TV) เดิมในระบบอนาล็อกต้องใช้เสาอากาศ ทีวีดิจิตอลก็เป็นทีวีออกอากาศทางภาคพื้นดินเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องใช้
  Jan 30.2017
 • 98. ผู้บริโภคมีทางเลือกอื่นนอกจากโทรทัศน์ดิจิตอลหรือไม่
  98. ผู้บริโภคมีทางเลือกอื่นนอกจากโทรทัศน์ดิจิตอลหรือไม่
  หลักการของโทรทัศน์ดิจิตอลในการแพร่ภาพออกอากาศไม่ได้แตกต่างจากฟรีทีวีอนาล็อควันนี้ เพียงสัญญาณเข้ารหัสเป็นดิจิตอลและแพร่ออกอากาศให้ชมกันทางภาคพื้นดิน ทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะใช้เสาอากาศหนวดกุ้ง
  Jan 30.2017