สู่ยุคดิจิตอล

 • 99. ทำไมเราต้องปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์เป็นดิจิตอล
  99. ทำไมเราต้องปรับเปลี่ยนระบบโทรทัศน์เป็นดิจิตอล
  การที่เราต้องเปลี่ยนระบบโทรทัศน์เป็นดิจิตอลนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราต้องการพัฒนาระบบโทรทัศน์ไทยให้มีคุณภาพดีขึ้น และให้มีช่องโทรทัศน์ที่เป็นทางเลือกมากขึ้น ที่สำคัญไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ เป็นความจำเป็น...
  Jan 30.2017
 • โฆษณาสารเคมีทางการเกษตรที่เข้าข่ายเอาเปรียบผู้บริโภค
  โฆษณาสารเคมีทางการเกษตรที่เข้าข่ายเอาเปรียบผู้บริโภค
  “แคปซูลนาโน ตรา A ของเค้าดีจริงคร๊าบ นวัตกรรมใหม่ทางการเกษตร เร่งดอก เร่งผล รวดเร็วทันใจ เพียง 1 แคปซูล ใช้ได้กับพืชทุกชนิด” หลายครั้งที่เรามักจะได้ยินโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่บ่งบอกเนื้อหาสรรพคุณเกินจริงเช่นนี้ผ่านรูปแบบรายการเกษตรทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์หรือวิทยุ โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เคยใช้ พาชมสวน หรือดูผลผลิต ทำให้ผู้ชมผู้ฟังอาจหลงเชื่อได้ง่าย
  Oct 19.2017
 • 100. ยุคดิจิตอลมีข้อเสียอะไรหรือไม่
  100. ยุคดิจิตอลมีข้อเสียอะไรหรือไม่
  สำหรับผู้บริโภค เราต้องซื้อกล่องดำๆ ต่อกับเครื่องเก่าหรือซื้อเครื่องใหม่ ซึ่งเป็นต้นทุนเพิ่มเติมของผู้บริโภค และต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร กว่าที่คนไทยทุกคนจะมี Set-top box หรือเครื่องรับทีวีดิจิตอล
  Jan 30.2017
 • แนวคิด... เรื่อง "เรท Rate" แต่ผมเรียก Classification
  แนวคิด... เรื่อง "เรท Rate" แต่ผมเรียก Classification
  จากครั้งนี้ที่ผ่านมา ผมได้เล่าเรื่อง ปฐมบท ว่าด้วยเรื่อง "เรท (Rate)" และ ขออีกครั้ง เรื่อง"เรท (Rate)" แต่ผมเรียกว่า
  Jan 25.2017
 • ขออีกครั้ง เรื่อง"เรท (Rate)" แต่ผมเรียกว่า "Classification"
  ขออีกครั้ง เรื่อง"เรท (Rate)" แต่ผมเรียกว่า "Classification"
  หลังจากที่เล่าความเป็นมาของการแสดงสัญลักษณ์ "ป" "ด" "ท" "น๑๓+" "น๑๘+" และ "ฉ" ที่ ปฐมบท ว่าด้วยเรื่อง "เรท (Rate)"
  Jan 25.2017
 • ปฐมบท ว่าด้วยเรื่อง "เรท (Rate)"
  ปฐมบท ว่าด้วยเรื่อง "เรท (Rate)"
  วันนี้ขอเปิดประเด็น ยกเรื่อง "เรท (Rate)" หรือที่ผมชอบเรียกว่า Classification ซึ่งช่วงที่เริ่มทำนั้น
  Jan 25.2017