ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติเรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

สถิติเรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในความรับผิดชอบของสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
Jan 30.2017
share

อาร์เอส เยียวยาผู้บริโภคขยายคืนกล่อง 20 มิ.ย.57

Jan 30.2017
share
กสทช.สุภิญญาฯ คณะอนุกรรมการฯ เจรจากับบริษัท อาร์เอสฯ ในฐานะผู้ได้รับสิทธิเผยแพร่การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก ปี 2014 ในประเทศไทย ได้ร่วมกันประชุมถึงแนวทางในการเยียวยาผู้บริโภคบางส่วนที่ได้รับผลกระทบ

ขอเชิญชวนสมาชิกทรูเข้าร่วมงานสัมมนา

Jan 30.2017
share
รู้หรือไม่... ทรู วิชั่นส์ ให้บริการทั้งในส่วนที่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. และส่วนที่ทำสัญญาร่วมดำเนินกิจการกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ลูกค้าบางส่วนอยู่ในบริการที่เป็นสัญญาร่วมดำเนินกิจการ

กสทช. ส่งเสริมให้คนพิการรู้เท่าทันสื่อ

Jan 30.2017
share
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จับมือสถาบันการศึกษา ทรู วิชั่นส์ และสมาคมคนพิการ เพื่อส่งเสริมรายการเพื่อการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน์

กสทช. ลงนาม MOU เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Jan 30.2017
share
เมื่อวานนี้ (๓๑ มี.ค. ๕๗) กสทช.สุภิญญาฯ และ กสทช.ประวิทย์ฯ เป็นประธานในพิธีลงนามในข้อตกลงความเข้าใจ ร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

ผู้บริโภคกับสัญญาโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

Jan 30.2017
share
เมื่อผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ มีความต้องการที่จะรับข้อมูลข่าวสาร หรือรายการมากกว่าช่องฟรีทีวีทั่วไป จึงเลือกใช้บริการบางประเภทที่ต้องมีการทำสัญญา เช่น โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และจะต้องทำสัญญา

แนวโน้มการให้บริการทีวีดิจิตอลในปี ๒๕๕๗

Jan 30.2017
share
ดิจิตอลทีวี มีแนวโน้มจะให้บริการทีวีดิจิตอลในปี ๒๕๕๗ ในพื้นที่ต่างๆ ตามแผนการดำเนินการติดตั้ง และกำหนดการให้บริการสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (สถานีหลัก)