ข่าวประชาสัมพันธ์

กสทช. จัดประชุมชี้แจงประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์

เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-11.30 น. ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดประชุมชี้แจงประกาศ สำนักงาน กสทช
Jan 31.2017
share

การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑๐)ของประกาศ กสทช.

Jan 31.2017
share
สสามารถอ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ ◘◘◘◘◘◘ ระดับความดังของเสียง(Audio Loudness) ในกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเด็นเทคนิคเกี่ยวกับระดับความดังของเสียง

'น้องดูดี' เตือน สอบถามก่อนตัดสินใจเลือก

Jan 31.2017
share
ปัจจุบันเริ่มมีการทดลองออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประชาชนที่ประสงค์จะรับชมบริการโทรทัศน์ดังกล่าว จึงมีความจําเป็นที่จะต้องจัดหาเครื่องรับโทรทัศน์ที่มีภาครับสัญญาณดิจิตอล ทีวีในตัว

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ขอเรียนเชิญ สื่อมวลชนมาร่วมทำข่าว "รับเทศกาลความรักด้วยสติ ระวังเสี่ยงตาย-หมดตัว"

Jan 31.2017
share
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ขอเรียนเชิญ พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนมาร่วมทำข่าว "รับเทศกาลความรักด้วยสติ ระวังเสี่ยงตาย-หมดตัว" ใน วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา: 13:00 น สถานที่: ณ ห้อประชุมชั้น2

เปิดรับการลงทะเบียนประกวดShort Film of Parliament 2015 หัวข้อ “คน ค(ร)บ”

Jan 31.2017
share
มาแล้วคร๊าา ก่ารประกวดShort Film 2015 สำหรับ Young Blood หนุ่มๆสาวๆไฟแรงและใฝ่ฝันการสร้างผลงานภาพยนต์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการภายใต้ชื่อ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ฅ.ทันสื่อ

Jan 31.2017
share
“คน ทัน สื่อ” เฮ้! เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช. โดย สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์

รายการทางช่องThaipbs พร้อมรับฟังเสียงบรรยายภาพ (Audio Description)

Jan 30.2017
share
ปี ๒๕๕๘ นี้ ท่านสามารถรับชมรายการ พร้อมรับฟังเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) ได้ทางแอพพลิเคชั่น “watch on” และ “Smart Remote” ในรายการต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ดังนี้ - ไทยเธียเตอร์