ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริโภคกับสัญญาโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

เมื่อผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ มีความต้องการที่จะรับข้อมูลข่าวสาร หรือรายการมากกว่าช่องฟรีทีวีทั่วไป จึงเลือกใช้บริการบางประเภทที่ต้องมีการทำสัญญา เช่น โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และจะต้องทำสัญญา
Jan 30.2017
share

แนวโน้มการให้บริการทีวีดิจิตอลในปี ๒๕๕๗

Jan 30.2017
share
ดิจิตอลทีวี มีแนวโน้มจะให้บริการทีวีดิจิตอลในปี ๒๕๕๗ ในพื้นที่ต่างๆ ตามแผนการดำเนินการติดตั้ง และกำหนดการให้บริการสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (สถานีหลัก)

กสทช. เปิดแถลงผลงานการติดตาม-เฝ้าระวังโฆษณาอาหาร ยาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเอาเปรียบผู้บริโภคในสื่อวิทยุ-โทรทัศน์

Jan 30.2017
share
เมื่อวานนี้ (28 พ.ย.) สำนักงาน กสทช. จัดแถลงผลงานตามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การสร้างเครือข่ายร้องเรียนการโฆษณาอาหาร ยาและผลิตภัณฑ์สุภาพที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง

ขอเชิญร่วมงาน "นิทรรศการและกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ" @ เชียงใหม่

Jan 30.2017
share
ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นี้ มาเป็นผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ที่รู้เท่าทันด้วยกันที่ เซ็นทรัล แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ๑๑.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. นิทรรศการและกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ

ขอเชิญร่วมงานเสวนา “เสรีภาพสื่อ VS การใช้กฎหมายกำกับดูแล” วันที่ 10 ตค.นี้

Jan 30.2017
share
ขอเชิญร่วมเสวนา “เสรีภาพสื่อ VS การใช้กฎหมายกำกับดูแล” โดย คุณสุภิญญา กลางณรงค กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ น.

การสัมมนา เรื่อง "กสทช. กับนโยบายการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน : กรณีสื่อวิทยุ"

Jan 30.2017
share
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง "กสทช. กับนโยบายการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน : กรณีสื่อวิทยุ" ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “กสทช. กับนโยบายการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน : กรณีสื่อวิทยุ

Jan 30.2017
share
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “กสทช. กับนโยบายการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน : กรณีสื่อวิทยุ”