ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กรณีการรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง

Jul 21.2023
share

เชิญรับชมการถ่ายถอดสด งานสัมมนา เรื่อง สื่อ | ความพิการการส่งเสริมสังคมการอยู่ร่วมกัน

Jul 11.2023
share

กสทช. (NBTC) ขอเชิญสถานีโทรทัศน์และผู้ผลิตรายการ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ที่มีบริการและเนื้อหารายการสำหรับคนพิการ

Jun 14.2023
share

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2566 - 2568)

Jun 12.2023
share

ผลการประกวดสื่อโครงการมีฤทธิ์โปรเจค

Jun 07.2023
share

การประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในสื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในสื่อฯ

Oct 18.2022
share

ตำรวจไซเบอร์ กสทช. และเอไอเอส ร่วมทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตรวจค้น 8 จุดทั่วกรุงเทพ ยึดเครื่องส่งสัญญาณ IP PBX จำนวน 43 เครื่อง

Jul 08.2022
share
Contact