News / Events

Activity Project

Rate

Programs TV

รายการต่อไปนี้ เป็นรายการสำาหรับเด็กปฐมวัย
ผลิตขึ้นสําหรับผู้ชมในวัย ๓ – ๕ ปี
รายการต่อไปนี้ เป็นรายการสำหรับเด็ก
ผลิตขึ้นสําหรับผู้ชมในวัย ๖ – ๑๒ ปี
รายการต่อไปนี้ เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
รายการต่อไปนี้ เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป
อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหา ที่ต้องใช้วิจารณญาณ
ในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า ๑๓ ปี
ควรได้รับคำแนะนำ
รายการต่อไปนี้ เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป
อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหา ที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม
รายการต่อไปนี้ เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่
อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา

Events Calendar

MonthSep 2018
  • Sep
    19
    19 Sep – 21 Sep

    กำหนดจัดประชุมเพื่อส่งเสริมการรู้จักสิทธิรู้จักสื่อวิทยุ-โทรทัศน์กับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Video