ข่าวสาร / กิจกรรม

ความเคลื่อนไหวโครงการ

สำนักงาน กสทช. หนุนสร้างระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) เพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในสถานการณ์ฉุกเฉินให้ประชาชนทั่วประเทศ คาดกลางปี 2568 พร้อมใช้งาน
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (ประธาน กสทช.) พร้อมด้วยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยและนายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร...
3 กรกฎาคม 2567
กสทช. ดัน ๖ หมู่บ้านเข้าถึง AI หนุนโอเปอเรเตอร์ลงทุนทุกรูปแบบ
ประธาน กสทช. ตั้งเป้าทุกพื้นที่ในประเทศไทย ต้องเข้าถึงระบบ AI ได้ เดินหน้าวางโครงสร้างพื้นฐานรองรับใช้ดาวเทียม LEO และ WiFi 6E ขยายฐานเครือข่ายความเร็วสูง เชื่อการลงทุนธุรกิจสื่อสารเพิ่มมหาศาล หลังแนวโน้มคนไทยใช้ Data ไม่แพ้ชาติใดในโลก ศาสตราจารย์คลินิ...
25 มิถุนายน 2567
สำนักงาน กสทช. รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป (Public Hearing) ต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กสทช. เป็นประธานเปิดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป (Public Hearing) ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. ...) โ...
19 มิถุนายน 2567

จัดระดับความเหมาะสม

รายการ / โทรทัศน์

รายการต่อไปนี้ เป็นรายการสำาหรับเด็กปฐมวัย
ผลิตขึ้นสําหรับผู้ชมในวัย ๓ – ๕ ปี
รายการต่อไปนี้ เป็นรายการสำหรับเด็ก
ผลิตขึ้นสําหรับผู้ชมในวัย ๖ – ๑๒ ปี
รายการต่อไปนี้ เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
รายการต่อไปนี้ เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป
อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหา ที่ต้องใช้วิจารณญาณ
ในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า ๑๓ ปี
ควรได้รับคำแนะนำ
รายการต่อไปนี้ เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป
อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหา ที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรม
รายการต่อไปนี้ เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่
อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และการใช้ภาษา

ปฏิทินกิจกรรม

เดือนกรกฎาคม 2567

สื่อวีดิทัศน์