กิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมให้มีเครือข่ายเฝ้าระวัง และคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็งและยั่งยืน

Nov 06.2020
share
วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดย สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมให้มีเครือข่ายเฝ้าระวัง และคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็งแ...

การอบรมการสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ

Sep 01.2020
share
การอบรมการสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ (ด้านการได้ยิน) ในการเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ กิจกรรมที่ ๑ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม แม่น้ำ รามาดา พลาซา กรุงเทพฯ      &...

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฯ: PAR ภาคตะวันออก

Aug 18.2020
share
การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (Participatory Action Research : PAR) ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี        &...

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฯ: PAR ภาคใต้

Aug 18.2020
share
การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (Participatory Action Research : PAR) ภาคตะวันใต้ ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา           &nbs...

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฯ: PAR ภาคกลาง

Aug 06.2020
share
การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (Participatory Action Research : PAR)ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2563ณ โรงแรมคุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม            &n...

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (Participatory Action Research : PAR) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Jul 23.2020
share
การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (Participatory Action Research : PAR) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ พรรณราย จังหวัดอุดรธานี          &nb...
Contact