กิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ Participatory Action Reserach ภาคเหนือ

Jul 22.2020
share
การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (Participatory Action Research : PAR) ภาคเหนือระหว่างวันที่ 11-12 กรกฏาคม 2563ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่ารีสอร์ท แอนด์ สปาจังหวัดเชียงใหม่         &nb...

กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานฯ พื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 13-14 มี.ค. 63

Mar 19.2020
share
              ...

กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของผู้แทนเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พื้นที่ภาคกลาง

Mar 09.2020
share
      ...

"กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของผู้แทนเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พื้นที่ภาคเหนือ"

Feb 19.2020
share
"กิจกรรมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของผู้แทนเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ พื้นที่ภาคเหนือ วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ตามแผนการทำงานคณะทำงานเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อวิทย...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมิน และออกแบบการมีส่วนร่วมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Nov 28.2019
share
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการศึกษาข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมิน และออกแบบการมีส่วนร่วมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562ณ โรงแรมซันไรส์ โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ จ. ฉะเชิงเทรา       ...

การฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการด้านการออกอากาศรายการหรือการโฆษณา ที่ไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะริเวอร์รี่ บายกะตะธานี จังหวัดเชียงราย

Sep 25.2019
share
      ...
Contact