กิจกรรมที่ผ่านมา

สำนักงาน กสทช ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในการศึกษาดูงานด้าน “การรู้เท่าทันสื่อและการคุ้มคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์”

Apr 10.2018
share
วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมี ดร. ตรี บุญเจือ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการ หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ รวมทั้งการรู้เท่าทันสื่อ ณ หอประชุม ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช. ...

สำนักงาน กสทช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการนำเรื่องรู้เท่าทันสื่อไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนฯ

Apr 05.2018
share
ที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดย สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) เพื่อเป็นการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนำเรื่องรู้เท่าทันสื่อ และนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนร่วมก...

จิบกาแฟนั่งคุยปีที่ 2 : ตามต่อกะเทยเกณฑ์ทหารผ่านสื่อ

Apr 04.2018
share
28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ เดย์ดรีม บีลีฟเวอร์ กรุงเทพฯ, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ...

กสทช.ร่วมมือ สมาคมคนหูหนวกฯ จัดอบรม “การสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ (ด้านการได้ยิน)ในการเข้าถึงระบบทีวีดิจิตอล”

Jan 11.2018
share
       เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย จัดอบรม “การสร้างความตระหนักรู้ในสิทธิทางการสื่อสารของคนพิการ (ด้านการได้ยิน)ในการเข้าถึงระบบทีวีดิจิตอล” ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล กรุ...

กสทช. จัดอบรม เรื่อง “กิจการกระจายเสียงกับการออกอากาศที่ถูกต้องตามกฎหมาย” ให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Jan 11.2018
share
       สำนักงาน กสทช. จัดอบรม เรื่อง “กิจการกระจายเสียงกับการออกอากาศที่ถูกต้องตามกฎหมาย” แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 140 คน ในฐานะผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจา...

กสทช. ร่วมกับ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์กับสถาบันการศึกษาในประเทศ” 36 แห่งทั่วประเทศ

Jan 11.2018
share
       วันที่18-20 ตุลาคม 2560 สำนักงาน กสทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์กับสถาบันการศึกษาในประเทศ” ซ...
Contact